На 15 май в Зала Тържествена на Централния военен клуб в София Дружеството за ООН в България организира конференция на тема „Младежко включване в България и ООН“.

С нея то отбеляза 10-годишнината на Програмата „Български младежки делегати към ООН“. Целта на конференцията бе да се изведе на преден план приносът на младите хора от страната в обществените процеси, в създаването и прилагането на политики и взимането на решения на национално и международно ниво. Както и работата на десет поколения младежки делегати към ООН за защита на правата и интересите на българската младеж.

Конференцията откриха посланик Иван Гарвалов, председател на Дружеството за ООН в България и Ивайло Калфин, министър на външните работи в периода 2005-2009 г. Посланик Гарвалов подчерта важността на младежкото включване, тъй като в бъдеще именно младите ще представят страната ни на регионално и международно ниво. Той заяви: „Трябва да бъдем горди от факта, че само 30 от 197 държави членки на ООН изпращат свои младежки делегати и България е една от тях“. Последваха изказвания по темите: „Младежкото включване в процесите на взимане на решения на най-високо ниво“, „Младежкото включване на европейско и национално ниво“, „Ролята на младежите за опазване на мира и сигурността“ и панелна дискусия на тема Споделяне на добри практики и резултати за включване на младите хора в процесите по взимане на решения и други обществено-политически процеси“.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ на Дружеството за ООН в България се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Националния младежки форум и със съдействието на ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академична общност).

Снимка: Blindspot Bulgaria