Туризъм

Някога народният ни поет Иван Вазов в пътеписа си „Великата рилска пустиня“ определя Рила като „най-великолепната българска планина“, като „един голям къс от Алпите, хвърлен в пъпа на Балканския полуостров“.

Средновековната църква „Света Петка“ е национален паметник на художествената култура, I-ва категория.