На 30 октомври в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе международна конференция на тема „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: ролята му в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“.

Организатори на събитието, с което се отбелязват 63-ата годишнина от конференцията в Бандунг, Индонезия /1955 г./ и 57-ата годишнина от първата Конференция на върха в Белград /1961 г./, са посолствата на Венецуела и Азербайджан в сътрудничество с Института по икономика и международни отношения /ИИМО/.

В конференцията участваха: г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, посланикът на Боливарска република Венецуела Н. Пр. г-жа Ориета Капони /страната е настоящ председател на Движението на необвързаните страни/, посланикът на Азербайджанската република Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова /страната е следващ председател на Движението на необвързаните страни/, ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, представители на Министерство на външните работи, на академичната общност у нас и др.

Модератор бе посланик Любомир Кючуков, директор на ИИМО. Още в приветствените си думи на откриването той посочи, че конференцията има за цел да припомни миналото, да бъде обсъдено настоящето, но през цялото време ще мисли за бъдещето на Движението на необвързаните страни. Това потвърдиха в поздравителните си адреси към участниците и публиката и посланиците-организатори, и ректорът на Университета. Ключовата реч произнесе вицепрезидентът на Република България – г-жа Илияна Йотова.

После конференцията продължи с дискусионен панел - „Движението на необвързаните страни като политическа платформа, представляваща развиващите се страни в многостранни форуми: от историята до бъдещето.“ В него бяха представени доклади и проведени дискусии за историята, настоящето и бъдещето на организацията.

Движението на необвързаните страни е създадено през 1961 г. и в годините на Студената война е важно световно обединение, предимно на развиващите се държави от Азия, Африка и Латинска Америка, които отказват да се присъединяват към военни блокове и бранят световния мир, националния суверенитет, независимото развитие. В него членуват общо 120 държави, в които живее 55 процента от световното население. Те не са членки на военни блокове, представляват 2/3 от членовете на ООН и са важен фактор при решаването на въпроси в световната организация.

Снимки: СУ „Св. Климент Охридски“

Горе: вицепрезидентът на Република България – г-жа Илияна Йотова произнася ключовата реч на конференцията.

Долу: посланикът на Азербайджанската република Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланикът на Боливарска република Венецуела Н. Пр. г-жа Ориета Капони и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков отправят своите поздравителни адреси към участниците; посланик Любомир Кючуков, директор на ИИМО ръководи конференцията.

Снимките са предоставени от отдел „Информация и връзки с обществеността“ на СУ „Св. Климент Охридски“