Интервюта

Европейската интеграция е национален приоритет на Република Молдова и затова този въпрос е поставен от молдовската дипломация в центъра на отношенията с България

България е една от първите европейски страни, признали независимостта на Судан през януари 1956 година

В Рождественската и Новогодишната атмосфера изпитвам най-осезаемо носталгия по старите улички на Стария Йерусалим