Интервюта

Вече десет години ние сме мост между испанската и българската култура

Амбицията ми е да правим програми, с които да привличаме още повече млади хора

Интервю с г-жа Ирина Бокова, генерален директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО

Интервю с проф. дфн Александър Федотов, директор на Центъра по източни езици и култури към СУ “Св. Климент Охридски”: На сърцето ми е цяла Азия