Посланици

Всяка крачка, която ни приближава до ЕС, изглажда търканията между различните етнически общности у нас. България е страната, която най-силно подкрепя Босна и Херцеговина по нейния европейски път на развитие

Работим за реално сближаване и намаляване на различията в развитието между държавите членки, регионите и гражданите на ЕС

В момента, в който формално между нашите страни се установяват дипломатически отношения, българският и руският народ заедно са били пролели много кръв на полесраженията