Посланици

Радвам се, че плодотворното сътрудничество във всички области между нашите две държави се разширява

Едно жизнеспособно и трайно уреждане на кипърския проблем би било в интерес не само на кипърските гърци и турци, но и на Европа и нейното бъдеще 

Йемен се нуждае от международна подкрепа за ликвидаране на епидемията от холера, която се разраства. Болестта причини смъртта на над 900 души, заболелите са над 120 хиляди

В момента Египет и България са обвързани с над 20 споразумения  за сътрудничество, нашите отношения се основават на искрено приятелство и взаимно уважение