Посланици

През последните години се наблюдава раздвижване на връзките между България и Мароко.

Пламъкът на приятелството между нашите народи трябва да се поддържа и да се предава на новите поколения