Посланици

Нашите пресечни точки в много от икономическите сектори ни позволяват да водим активно сътрудничество

Дунав вече не е граница, тя е обща река и ние имаме доста идеи как да я използваме