Печат

ОАЕ са оазис за мир, сигурност, толерантност, политическа стабилност и икономическо и социално развитие

Н. Пр. г-н Абделуахаб Насър Ал Наджар е роден през 1953 г. в Шарджа, ОАЕ.

Магистър е по международни отношения. Постъпва на работа в Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства през 1976 г. Работил е в посолството на ОАЕ в Турция, бил е специален пратеник на страната си на 40-та сесия на Общото събрание на ООН, след това е назначен за първи секретар в посолството й в Южна Корея. През 2010 г. става директор на департамента по дипломатически въпроси в Министерството на външните работи и международното сътрудничество. В периода 2015-2017 г. е извънреден и пълномощен посланик на ОАЕ в Кипър.

От февруари 2018 г. е извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства в Република България.

- Ваше превъзходителство, на 2 декември Обединени арабски емирства отбелязаха своя национален празник. Какво означава датата за вашите сънародници?

- Тази дата означава много за народа на ОАЕ, тогава е обявена независимостта на нашата държава и обединението на арабските емирства. През последните 47 години датата 2 декември е повод за гордост. Тази дата е началото на разцвета на страната.

По този повод бих искал да изразя искрената си благодарност на Н. Пр. Румен Радев, президент на Република България, Н. Пр. Бойко Борисов, министър-председател, Н. Пр. г-жа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание, Н. Пр. г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател и министър на външните работи, които отправиха поздравителни адреси по случай 47-ата годишнина на ОАЕ, и се ползвам от случая да поднеса поздравите на Н. В. шейх Халифа бин Зайед Ал Нахаян, президент на Обединените арабски емирства, който подчерта, че ОАЕ цени високо и уважава българския народ и отправя искрени пожелания за по-нататъшното му развитие и просперитет.

- Изтеклата 2018-та бе обявена в ОАЕ за „Годината на Зайед“. Как отбелязахте 100-годишнината от рождението на покойния шейх Зайед бин Султан ал Нахаян, известен още като „арабския мъдрец“?

- Празникът е все още във всяка къща на Обединените арабски емирства. С него отдаваме почит на човека, който е положил основите и ценностите на ОАЕ, изиграл е ключова роля в изграждането и развитието на държавата и утвърждаването на националната идентичност, положил е основите за доброто й бъдещe. Принципите и ценностите на Негово Височество покойния шейх Зайед бин Султан ал Нахаян са залегнали в съвременното културно и икономическо развитие на страната и в утвърждаването  позицията на ОАЕ като оазис за мир, сигурност, толерантност, политическа стабилност и икономическо и социално развитие.

Покойният шейх Зайед успя да създаде основите на проспериращите и развити ОАЕ такива, както ги познаваме днес. Той обичаше народа и родината си и беше радетел на културното наследство. Покойният шейх Зайед е известен с щедростта си и положи всички усилия, за да осигури проспериращо бъдеще за народа си и на цялото население на Обединените арабски емирства.

- Какво е онова, което споява така 7-те емирства, че те – ето вече 47 години, остават обединени?

- Този въпрос се повдига всяка година и по всеки повод. Относно обединението ни, то успя да привлече вниманието на обществеността с безпрецедентните постижения, които никой не е успял да реализира, въпреки наличните възможности.

Нашето обединение не се свежда само до материалните постижения, но има и хуманен и благотворителен характер, който обхваща всички нуждаещи се по света. Ръката на съюза се простира до всички краища на земното кълбо, за да сее доброта.

Да, нашето обединение успя и то не е случайно. Успехът не се дължи на следването на даден пример. Той е постигнат благодарение на местната култура, цивилизация и толерантна религия. Обединението на емирствата наподобява други арабски обединения с благородни цели, които регионът познава от стотици години.

Първият фактор, допринесъл за успеха и стабилността на Съюза, е мъдрото и добро управление в името на нацията. От самото си създаване ОАЕ са водени от патриархалното и хуманно отношение на ръководството, основаващо се на бащинския принцип. Тази уникална връзка е наложена от бащите основатели - Зайед и Рашид, и първото поколение граждани на Емирствата.

Вторият фактор, допринесъл за успеха на Съюза, е, че ОАЕ като държава дава, а не взима. Тя помага на всяко емирство, без да оказва влияние върху местното самоуправление, освен ако самото емирство не прояви подобно желание. Съюзът не налага правила или ограничения, които засягат местната власт. Именно тази идея спомогна обединението да се случи и тя е в основата на сплотяването на Съюза. Тя допринесе за полагането на стабилни основи, върху които народът на ОАЕ стъпи с гордост и с високо вдигната глава.

Третият фактор, допринесъл за успеха на обединението на емирствата, е, че това е съюз на делата, а не на думите. Неговите лидери не политизират действията си, а се ръководят от идеята за благосъстоянието на народа и сигурността и стабилността на държавата. Зайед никога не е преследвал политически цели. Той винаги се е стремял да осигури достоен живот и благосъстояние на народа си. Вместо да използва богатството си за ненационални и нехуманни цели, федерацията от самото начало се стреми да преследва една цел: да използва петролните си залежи за просперитета и бъдещото развитие на нацията.

Четвъртият фактор за успеха на Съюза произтича от естеството му на създаване - той не е привнесен отвън, не копира предишен опит, а се уповава на местната култура.

Петият и последен фактор, който споява емирствата, е политиката на добросъседство и мирни отношения и политиката на отворена ръка към всички братски и съседни страни, въпреки различията. Първото поколение граждани на емирствата поставят началото на тази политика и я съобразяват с принципите на добросъседство и със стремежа към мирно и приятелско съжителство. Това поколение е известно с добротата си, с миролюбието си и със стремежа си към подпомагане на нуждаещите се. Именно тези фактори изградиха имиджа на ОАЕ и допринесоха за утвърждаването им като обединение, което олицетворява мира, а не войната; добротата, а не злото; способността да се дава, а не да се взима.

- Сигурно и заради нефта, но вашата страна играе изключително важна роля в международния живот днес. Към какво са насочени усилията на външната й политика в момента?

- ОАЕ поддържа многостранни отношения с външния свят и цени високо политическото, икономическото и културното сътрудничество с близки и далечни страни.

Нашата държава предлага много хуманитарни инициативи за развиващите се страни, независимо от тяхната етническа принадлежност, убеждения или вяра - акт, който е и в основата на исляма.

Във време, когато много от страните в региона претърпяха сериозни промени в своята външна политика, Обединените арабски емирства успяха да запазят линията на своята и да съхранят независимостта си.

Успехът на външната политика на Обединените арабски емирства се дължи и на умерената позиция, към която те се придържат, както и на политиката на оказване на хуманитарна помощ в съответствие с Хартата на ООН и международните договори, и на ненамесата във вътрешните работи на другите държави.

- Вашата страна се подготвя за „ЕКСПО ДУБАЙ 2020“. Бихте ли споделили нещо по-конкретно за работата по изложението?

- Едно от най-важните постижения, върху които се работи в момента, е „ЕКСПО ДУБАЙ 2020“. Това изложение ефективно прилага политиката на международно сътрудничество и играе роля за разширяване и задълбочаване на двустранните отношения на страната. „ЕКСПО ДУБАЙ 2020“ ще бъде празник на човешката изобретателност и ще разшири и задълбочи двустранното и многостранно сътрудничество.

- Кои постижения на вашата страна днес ви карат да се гордеете с нея?

- Несъмнено има много постижения, които ни карат да се гордеем с нашата страна и последното е успешното пускане на сателита „Халифа сат“. Първият сателит, напълно изработен в ОАЕ. Стопроцентово творение на местни инженери, то е нова стъпка в сферата на националния космически сектор. Това съвпадна и с обявяването на паспорта на Обединените арабски емирства като паспорт номер едно в света.

- Огромното влияние и авторитет на държавата ви мотивира и българското правителство за решението от октомври 2015 г. да открие посолство в Абу Даби. Но роля за това също има и българската общност в ОАЕ, която наброява около 7 000 души и е една от най-големите български общности в Близкия изток. Каква роля и принос има тя във вашата страна?

- Първо, важно е да се отбележи, че присъствието на всяка чужда националност в дадена държава се дължи преди всичко на политическите отношения между двете страни. И отношенията между България и ОАЕ, след нейното създаване, са основани на взаимно уважение и сътрудничество във всички области от общ интерес. Отношенията между двете страни са пример за приятелство, свидетели сме как те се развиват, затвърждават и задълбочават всеки един ден. Българите, които са в ОАЕ, са се доказали като добри специалисти, всеки в своята сфера на работа, спазвайки законите и правилата на държавата и са част от нашето щедро и миролюбиво общество.

- Какъв е търговският ни обмен? Има ли интерес за инвестиции и в каква посока е той?

- Стокообменът между двете държави в края на миналата година надхвърли 830 милиона евро, но активизирането на отношенията ни ще спомогне за увеличаването на търговския обмен и на инвестиционните и културните връзки. Дипломатическите отношения между Република България и Обединените арабски емирства датират от 1991 г., а в началото на 2018 г. бяха открити посолствата в София и Абу Даби. Това изразява ясното желание на двете страни да активизират и да развиват отношенията си не само в областта на инвестициите, но във всички други области. Използвам случая да подчертая, че мисията на ОАЕ в София и всички нейни членове работят активно за задълбочаване и развитие на политическите, икономическите, туристическите и инвестиционните отношения между двете държави.

- Какви са първите ви впечатления от България?

- България е красива страна и българският народ е добър, щедър и гостоприемен. Аз и моето семейство се чувстваме тук като у дома си, не усещаме никаква носталгия.

Снимката е предоставена от посолството на ОАЕ.