Печат

Пламъкът на приятелството между нашите народи трябва да се поддържа и да се предава на новите поколения


Н. Пр. г-жа Латифа Беназза е извънреден и пълномощен посланик на Алжирската Демократична и Народна Република в Република България от 26 март 2015 г. Но вече целият дипломатически, политически и културен елит в страната ни я познава. Защото тя се откроява не само със своята висока ерудираност, ярка интелигентност и широка култура, но и със силното си желание да работи за динамизиране на отношенията между нашите две държави.
Завършила право и международни отношения, Н. Пр. г-жа Латифа Беназза заема редица отговорни постове в Министерството на външните работи на Алжир. Последният от тях е Директор за околната среда и устойчивото развитие. Дипломат от кариерата, тя работи в няколко посолства на Алжир в чужбина. От 2004 г. до 2008 г. Н. Пр. г-жа Латифа Беназза е посланик на страната си в Кралство Дания.

- Ваше превъзходителство, вие сте едва от няколко месеца в България, как се чувствате тук? Какви са приоритетни ви цели като посланник у нас?


- Чувствам се добре във вашата страна, още повече, че Алжир и България са свързани от дългогодишно приятелство, което има своите корени в освободителната борба на алжирския народ. Това е времето, когато започват да се градят алжиро-българските отношения, на базата на оказаната помощ от България за алжирските революционери по време на борбата за независимост.
Въпреки че съм тук само от няколко месеца, аз имах възможност да оценя природата, културата и историята на вашата прекрасна страна. Бих искала да споделя и добрите си впечатления от любезното отношение и отзивчивостта на хората, с които се срещнах при изпълнението на професионалните ми задължения и в личен план. Един от приоритетите на мисията ми като посланик на Алжир в България е именно да работя за укрепването на това приятелство. И това го казвам съвсем искрено, а не протоколно.
Основна моя задача тук е създаването на благоприятни условия за придаване на нова динамика на политическите, икономическите и културните връзки между Алжир и България. Това изисква да продължим диалога на различни нива с държавните институции и частните организации, чрез който да се открият нови възможности за изполване на потенциала в търговията, инвестициите и др.


- Имахте ли вече срещи с министри и предстои ли подписване на споразумения, свързани с отношенията между двете държави?


- Като всеки новоакредитиран посланик в дадена страна, мое задължение е да се срещна с членовете на правителството на приемащата страна и да обсъдя с тях пътищата и средствата за засилване и укрепване на сътрудничеството между двете държави. Срещнах се с министъра на земеделието и храните, на околната среда и водите, на енергетиката, на икономиката, на туризма.
В момента се финализира и подготвя за подписване ново споразумение в областта на общественото здравеопазване. Има и други, които се актуализират с цел привеждането им в съотвествие с новите изисквания, произтичащи от фундаменталните промени, настъпили в международен мащаб, а именно присъединяването на България към Европейския съюз и асоциирането на моята страна към тази общност от държави. Тези нови правни инструменти ще дадат нов тласък на двустранното сътрудничество.


 - Как се развиват алжиро-българските отношения през последните години? Задълбочи ли се сътрудничеството след последната сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество?


- Както споменах преди малко, настъпилите на световната сцена промени, и по-специално в Централна и Източна Европа след падането на Берлинската стена, имаха своето въздействие върху алжиро-българските отношения, които преминаха през дълъг период на застой. Това беше резултат на редица обективни фактори, свързани с конюнктурата както в Алжир, така и в България.
Въпреки това, радващо е, че през последните няколко години, предвид на преориентирането на българската политика по отношение на арабския и африканския свят, алжиро-българските отношения навлязоха в качествено нова фаза, предвещаваща важни бъдещи събития по посока на установяването на плодотворно за двете страни сътрудничество.
В този контекст, състоялата се през февруари 2014 г. в Алжир, 20-та сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество даде възможност да бъдат обсъдени редица проекти в различни сектори. Сесията завърши с подписването на четири споразумения за сътрудничество – в областта на земеделието, спорта, туризма и информационните и комуникационните технологии.


- След проведените на високо ниво бизнес форуми в двете държави има ли реализирани съвместни проекти?


- Действително, резултатите от състоялите се в двете страни бизнес форуми позволиха през 2013 г. да се създаде Бизнес съвет, който да придаде нова динамика на икономическите отношения между двете страни. Така те ще бъдат издигнати на равнище, което от една страна да съответства повече на потенциала на двете икономики, а от друга, да позволи по-дълбоко познаване на бизнес възможностите за взаимоизгодно партньорство.
Мисля, че Бизнес съветът е една първа крачка в тази нова посока, при която централна роля е отредена на предприемачеството, що се отнася до търсенето и прилагането на политики за създаване на икономически партньорства, за насърчаване и развитие на търговския обмен.


- Кои са областите, в които двете държави имат взаимен икономически интерес?


- Приканвам българският бизнес да положи повече усилия, за да се запознае с богатия и широк пазар на Алжир. Моята страна, най-голямата в Африка, с площ 2 382 000 кв. км и население 40 милиона души, е важен пазар и не виждам защо българските фирми да не развиват бизнес там и да не инвестират, както правят много други чужди фирми.
Ще ви призная нещо – много чужди фирми, които печелят поръчки в Алжир използват български фирми или експерти като подизпълнители. Може сами да си направите изводите.
Според нас обменът на опит и ноу-хау е основен фактор при установяването на бизнес отношения. Разполагаме с квалифицирана работна ръка и не страдаме от недостиг на енергийни ресурси, напротив - изнасяме енергоизточници. Огромни възможности за развитието на сътрудничеството между двете страни има в енергетиката като стратегически отрасъл, строителството, туризма, земеделието и фармацевтичната промишленост.
Алжир предпочита да има истинско партньорство на базата на инвестиции във всички отрасли.


- Има ли трудности, свързани с бюрокрация, издаване на разрешителни, работни визи и други за българските предприемачи, които имат желание да развиват дейност в Алжир?


- Знаете ли, Алжир е отворена страна, с либерализиран пазар и няма никакви пречки за бизнес и инвестиции. Нашите врати са широко оттворени за всички членове на международната общност, без всякаква дискриминация. Без да преувеличавам бих определила действащото в Алжир законодателство в сферата на чуждите инвестиции като едно от най-гъвкавите в света.


- Алжир е средиземноморска държава, с богато културно наследство и с много обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО, но не е достатъчно популярна дестинация за българите.

Алжирски туристи също не посещават България. Защо? Смятате ли да работите в тази насока?
- Според мен една от основните причини да няма развит туристически обмен между Алжир и България е липсата на директни полети между двете страни. Липсва и реклама, което е работа на туристическите оператори в двете страни.
Да не забравяме, че в моята страна са работили хиляди българи, които са запазили чудесни спомени за пребиваването си там. А в момента, до Алжир и обратно, пътуват само бизнесмени по работа или пък членовете на семейства от смесени бракове.
Иначе алжирците пътуват много и е жалко, че не познават България. Ще спомена само една цифра: през 2014 г. над З милиона алжирци са пътували зад граница.
Насърчаването на туризма в Алжир е приоритет на алжирското правителство, което си е поставило за цел да превърне страната ни във важна туристическа дестинация. Сама по себе си тази амбициозна цел изисква много усилия и големи инвестиции, затова нейното осъществяване ще отнеме време.
В провеждането на новата политика в областта на туризма са ангажирани различни алжирски институции и организации. За целта в Алжир се организират туристически изложения и борси, а също така участваме активно в туристически форуми в чужбина с цел популяризиране на потенциала на Алжир в тази сфера.
Убедена съм, че в близко бъдеще алжирският туризъм ще се ползва с много добро име, тъй като Алжир е сред страните с голямо разнообразие на природни красоти, с чудесен климат и гостоприемни и сърдечни хора. Към това се прибавя, както споменахте, богатото културно наследство на страната, с обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО, каквито има из цялата й територия, а не само в определен район.


- Преди две години бяха проведени Дни на алжирската култура в България. Смятате ли и вие да организирате подобни събития за популяризиране на алжирската култура и традиции?


- Действително, Дните на алжирската култура, организирани през ноември 2013 г. в София и Пловдив, дадоха възможност на българската публика да се порадва на красотата и богатството на алжирската култура. Мисля, че обменът на културни ценности и културният диалог са най-доброто средство за сближаване на народите.
Не възнамеряваме да спрем дотук. За 2016 г. са предвидени много културни прояви – изложби на алжирски художници, концерт с алжирска музика и др.
От друга страна, Дните на българската култура в Алжир, които трябваше да се проведат през 2015 г., биха могли да бъдат организирани през 2016 г., според графика на българската страна.
Моето желание като посланик е да успея да конкретизирам една културна спогодба между двете страни, която да бъде юридическата основа за бъдещ културен обмен.


- Успяхте ли за краткото време, в което сте в България, да посетите интересни места и забележителности. Какви са вашите впечатления от нашата страна?


- Да, как иначе?! Въпреки че съм отскоро в България, имах възможността да посетя доста места: по Черноморието - Варна, Бургас, Созопол, в Източните Родопи - Кърджали и Хасково, също Пловдив и Сливен, и разбира се, Софийска област. Бях и на Рилския манастир, с неговата така красива архитектура и прекрасна природа наоколо. Знаете ли, при тези посещения, които всъщност не са много на брой, успях да науча много за България, за нейната култура и история.
Това е една великолепна страна, с изключителна красота и разнообразна природа! А хората й са спокойни, приветливи и гостоприемни. Така ги чувствам аз.


- А какви са чувствата на алжирците към България?


- България и българите бяха сред първите, които се отзоваха на поисканата от Алжир помощ след извоюването на Независимостта. В страната ни дойдоха инженери, лекари, архитекти и други специалисти, и то не само в столицата, а и из всички региони. Много от тези хора са членове на Дружеството за приятелство България-Алжир, създадено през 1994 г. Тяхното присъствие в един много важен за Алжир момент, роди една обич на алжирците към българите. Създаде се приятелство, което трябва да се съхранява и развива чрез връзки във всички възможни сфери. И чрез директен контакт между младите хора от двете страни. Пламъкът на приятелството трябва да се поддържа и да се предава на новите поколения.
И накрая искам да отправя моите най-добри пожелания към целия български народ за Коледните и Новогодишни празници!

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.diplomaticspectrum.com/bg/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/276-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD,-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId5b8abde3d7

 

Снимките са предоставени от посолството на Алжирската Демократична и Народна Република в Република България.


1. Н. Пр. г-жа Латифа Беназза, извънреден и пълномощен посланик на Алжирската Демократична и Народна Република в Република България на приема по повод националния празник на страната – 1 ноември.

2. На приема по повод Световния ден на Африка – 25 май

3. Посланикът връчва на кап. Васил Вълчанов медал за заслуги от името на президента на Алжир Абделазиз Бутефлика.

4. На представянето на стихосбирката „Сюблимен Алжир” на д-р Вера Китова, май 2015 г., галерия „Средец” на министерството на културата