Печат 

красота, потънала в юнската зеленина.

Архитектурен бисер от ХІ век, забулен в тайни и загадки...