Посланици

Пламъкът на приятелството между нашите народи трябва да се поддържа и да се предава на новите поколения

Интервю с Н. Пр. г-н Арсен Схоян, извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България

Нашите пресечни точки в много от икономическите сектори ни позволяват да водим активно сътрудничество