Работим за реално сближаване и намаляване на различията в развитието между държавите членки, регионите и гражданите на ЕС

Йон Гълеа е роден през 1978 г. Завършва Юридическия факултет на Университета в Букурещ. После специализира в Университета Париж І Пантеон-Сорбона. От 2000 до 2002 г. завършва магистратура по международни отношения в Националното училище по политически и административни науки в Букурещ. Придобива магистърска степен по европейски изследвания в гр. Грац, Австрия. Има няколко специализации.

Професионалната му кариера започва в Министерството на външните работи на Румъния като дипломат и правен експерт. В периодите 2002-2007 г. и 2009-2010 г. той е съответно началник отдел и директор на дирекция „Европейско право“. От 2010 до 2016 г. е генерален директор по правните въпроси в Министерството на външните работи на Румъния.

Н. Пр. г-н Йон Гълеа е доцент по международното право в Университета в Букурещ. Има редици публикации: 10 книги (като автор и съавтор) и около 30 статии в областта на международното право и правото на Европейския съюз, сред които: „Използването на сила в международното право“, „Основни договори на ЕС – коментари на текстовете“ и „Правото на договорите“.

Посланикът е носител на престижните румънски награди: Национален орден „Вярна служба“ (2013 г.), Национален орден за заслуги (2009 г.), Медал „Дипломатически заслуги“ (2007 г.).

От 2016 г. е посланик на Румъния в Република България.

- Ваше превъзходителство, приоритет на първото председателство на Румъния на Съвета на Европейския съюз, което тече в момента, е „европейският гражданин“ и животът на обикновените хора. Какво се цели с този приоритет?

- Румънското председателство на Съвета на ЕС е съсредоточено около четири стълба на действие:

1. Европа на сближаването: осигуряване на сближаване и сближаване за устойчиви и равни възможности за развитие за всички граждани и държави членки чрез увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на пропуските в развитието, социалния напредък, насърчаване на свързаността и цифровизацията, стимулиране на предприемачеството и консолидиране на индустриалната политика.

2. По-безопасна Европа: консолидиране на сигурна Европа чрез засилено сближаване между държавите членки на ЕС за справяне с новите предизвикателства пред сигурността, които застрашават безопасността на гражданите и чрез подкрепа на инициативите за сътрудничество в тази област.

3. Европа като по-силен световен фактор: по-нататъшно укрепване на глобалната роля на ЕС чрез насърчаване на политиката на разширяване, европейски действия в нейно съседство, по-нататъшно прилагане на глобалната стратегия, осигуряване на необходимите ресурси за ЕС и прилагане на всички глобални ангажименти на ЕС.

4. Европа на общите ценности, насочена към стимулиране на солидарността и сближаването на ЕС чрез насърчаване на политики за борба с дискриминацията, равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, както и чрез засилено участие на гражданите в европейските дебати.

По отношение на първия стълб, усилията на Румъния са насочени към укрепване на връзката между гражданите и Съюза, като ги ангажира в европейския процес на вземане на решения и като защитава нашата демократична система чрез съгласувани действия за запазване на демократичните и свободните европейски избори от външна намеса. Увеличаването на икономическото и социалното сближаване чрез гарантиране на реално сближаване и намаляване на различията в развитието между държавите членки, регионите и гражданите, чрез разширяването на успешните европейски политики като: еврозоната, вътрешния пазар, политиката на сближаване и селското стопанство, които дават осезаеми резултати за гражданите, също е от изключително значение. Това е единственият начин да се премине към по-обединена Европа и Европа - по-близо до нейните граждани.

- Румъния председателства Съвета на ЕС в сложен за Съюза период – предстоящ Брекзит, избори за европейски парламент, процес за определяне на нова Еврокомисия. Каква е ролята на страната ви в тази проблематика?

- Оттеглянето на Великобритания от ЕС е основен приоритет в дневния ред на Румънското председателство. Всичко, което можем да направим на този етап, е да следим отблизо ситуацията. Ако има изход от тази безизходица, решението е в Лондон. Трябва да имаме предвид и опазването на стратегическите интереси на ЕС. Нашият прагматичен подход изисква по-нататъшна подготовка за всеки възможен резултат. Като председателство постигнахме значителен напредък в приемането на мерките за извънредни ситуации, предложени от ЕК.

От процедурна гледна точка провеждането на европейските избори по време на нашия мандат се превърна в интензивен календар за договаряне на законодателни досиета. В дневния ред на ЕС има важни досиета, които оказват влияние върху ежедневния живот на гражданите и върху бъдещето на Европа като цяло. Ето защо предприехме действия, за да ускорим и да финализираме възможно най-много законодателни документи преди началото на предизборната кампания. Освен това Румънското председателство обръща специално внимание на осигуряването на безопасна среда за организирането на европейските избори.

Работим усилено за улесняване на изпълнението на пакета на Комисията за гарантиране на свободни и честни избори и на плана за действие на Комисията за справяне с дезинформацията. През януари постигнахме споразумение с европарламента за подобряване на избирателното законодателство, за да се предотврати злоупотребата с европейски политически партии или лични данни в изборите за ЕП. Това ще позволи да бъдат наложени финансови санкции на европейските политически партии и фондации, които умишлено влияят или се опитват да влияят, върху резултатите от изборите за ЕП, като се възползват от нарушенията на правилата за защита на данните.

- Председателството започна в деликатен момент на отношенията между Букурещ и Брюксел, откъдето се чуват критики по проблеми като борбата с корупцията и реформата на съдебната система. Какво ще иска Румъния от ЕК за преодоляване на това напрежение?

- Нашата цел е да финализираме механизма за сътрудничество и проверка, за да поставим правилно Румъния сред всички други държави членки, обект на хоризонтални инструменти за оценка и мониторинг в областите, обхванати от МСП. За да се постигне тази цел, румънските органи остават отворени за диалог както в отношенията си с Комисията, така и с останалите държави членки. Румъния потвърждава ангажимента си да поддържа диалога и сътрудничеството с европейските институции и ще продължи усилията си в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Румъния и България изпълниха техническите критерии за присъединяване към Шенген от 2011 г. За Румъния тази цел остава приоритет и ние я поддържаме начело в дневния ред.

- Евроинтерграцията на Западните Балкани бе приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС, в резултат на което Съюзът обърна по-голямо внимание на региона. Какво предприе Румъния на този въпрос?

- Румъния силно подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани. Румънското председателство обръща все по-голямо внимание на осигуряването на стабилност и просперитет в региона чрез насърчаване на ценностите, стандартите и реформите на ЕС, предназначени да преобразят обществата така, че те да станат истински европейски. По време на Румънското председателство програмата, приета на срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани в София на 17 май 2018 г., продължава да се прилага. Румънското председателство на Съвета на ЕС има за цел прагматично да се справи със структурните причини, които застрашават реформите и демократичната трансформация на региона. Ние организираме конференция за перспективите на младите хора в Западните Балкани през май.

- А какво ново може да прибави председателството ви към Дунавската стратегия, важна и за Румъния, и за България?

- На 1 ноември 2018 г. Румъния пое председателството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) за една година от България. Тъй като румънското председателство на EUSDR частично се припокрива с Румънското председателство на Съвета на ЕС, девизите на двете председателства са синхронизирани. Мотото на румънското председателство на EUSDR е: „Дунавският регион: изграждане на сближаване за споделен просперитет“, а на Съвета на ЕС е: „Сближаването – обща европейска ценност“. Основната цел на румънското председателство на EUSDR е да подновим, да въведем отново Стратегията в националните политически програми на държавите членки на EUSDR, тъй като това би стимулирало по-активното им участие на техническо ниво.

- Интересно е да разберем как и защо вълкът бе избран за лого на Румънското председателство?

- Логото насочва вниманието към един развиващ се, уверен в себе си, динамичен ЕС, който същевременно остава привързан към основните си ценности. ЕС е представен чрез образа на вълк - животно, което присъства в митологията на повечето европейски култури. Освен това логото илюстрира ЕС, заявяващ своя ангажимент за опазване на биологичното разнообразие. Процедурата за подбор на това лого бе създадена с цел да се стимулира участието на младите хора и изразяването на техните виждания за бъдещето на ЕС, също и да се представи образа на Румъния в европейския контекст. При организирането на конкурса румънските органи искаха да предадат послание за подкрепа на инвестициите в образованието на европейско и национално равнище, както и още веднъж да подчертаят факта, че държавите членки са в състояние и трябва да направят повече за укрепването на сътрудничеството в тази област. Концепцията, разработена от млад студент от Националния колеж на Букурещ Ion Luca Caragiale, беше подобрена чрез интегриране на европейските символи в графичния дизайн, за да се осигури единна визуална идентичност за промоционалната кампания, предприета от Румъния за председателството й на Съвета на ЕС.

- Актуално при сегашните центробежни тенденции звучи и мотото на председателството: „Сближаването – обща европейска ценност“...

- Лозунгът на Румъния за нейното председателство на Съвета на ЕС е „Кохезия, обща европейска стойност“. Както бе споменато вече, повишаването на икономическото и социалното сближаване чрез гарантиране на реална конвергенция и намаляване на различията в развитието между държавите-членки, регионите и гражданите, е много важно. Същото се отнася и за разширяването на успешните европейски политики като: еврозоната, вътрешния пазар, политиката на сближаване и селското стопанство, които дават осезаеми резултати за гражданите. Ето защо всички политики на ЕС следва да спазват стриктно принципа на сближаването между държавите членки, а мотото - „Сближаване, обща европейска стойност“, обяснява тази визия. Що се отнася до инициативите в тази посока, още преди началото на председателството - през октомври 2018 година, Румъния организира конференция на високо равнище на тема: „Приобщаваща политика на сближаване за един съюз, по-близо до нашите граждани“, тъй като счита, че политиката на сближаване е от съществено значение за постигане на конвергенция в целия Съюз. Подобни инициативи продължават и по време на председателството.

Материалът е предоставен от в. „Стандарт“ – www.standartnews.com .

Снимка: посолство на Румъния