Приветстваме усилията, които България полага да подпомага бежанците, съдейства да намерят препитание и да се включат в икономическия живот на страната

Представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България /ВКБООН/ – индиецът г-н Н. Л. Нарасимха Рао, е в края на своя мандат у нас. Той зае поста през месец април 2020 година по време на тежка криза в света – бежанци, Ковид 19, отново бежанци. 

Дори преди ескалацията вследствие на последните събития в Украйна, Върховният комисариат на ООН за бежанците в България или  Агенцията на ООН за бежанците е с установено присъствие в страната и региона. ВКБООН работи в Украйна от 1994 година заедно с местните власти, партньори и обществени организации, за да осигурява закрила и хуманитарна помощ на нуждаещите се.

От февруари досега международният въоръжен конфликт в страната води до множество цивилни жертви и разрушена инфраструктура и в отговор ВКБООН разширява значително обхвата на своите операции. По този начин се гарантира, че хората, принудени да напуснат домовете си, могат да намерят убежище и подкрепа, независимо дали в своята собствена страна или зад граница.

България е една от страните в региона, която посреща значителен брой лица, принудени да бягат от конфликта. Към днешна дата над 500 000 бежанци от Украйна са пресекли границата ни, преминавайки основно през Румъния. До момента 124 000 са кандидатствали за временна закрила след безпрецедентното решение от месец май на Европейския съюз да я предложи. От този брой в момента в България са останали приблизително 85 000.

Ето както сподели г-н Нарасимха Рао пред „Дипломатически спектър“ относно текущата роля на ВКБООН в страната в тези критични времена.

- Г-н Нарасимха, продължават ли украински бежанци да се насочват към България?

- Ситуацията в Украйна остава изключително непредсказуема и динамична, като преселването на хора, както в рамките на страната, така и в близките региони ще продължи, освен ако въоръженият конфликт не спре.

Това, което наблюдаваме е, че част от бежанците, потърсили първоначално убежище и закрила в Румъния, продължават пътя си и влизат в България, като техният брой е над половин милион. Повечето от влезлите в България от началото на въоръжения конфликт обаче са отпътували за други страни, основно за Гърция и Турция. В момента България е приютила между 85 и 86 000 украински бежанци.

Очакваме бежанският поток от Румъния към България да се увеличи още, ако ситуацията със сигурността в южните райони близо до Одеса, Николаев и други пряко засегнати от военните действия райони, се влоши.

ВКБООН и неговите партньори са подготвени за няколко различни възможни сценарии и са в постоянен диалог с българското правителство, което ръководи хуманитарния отговор. Ние също така извършваме координационни дейности в рамките на съседните държави и между тях във връзка с евентуално сериозно увеличение на трансграничния поток като част от цялостния Регионален план за реакция. Този план очертава един цялостен отговор на създалата се ситуация и дейностите, с които страните могат да бъдат подкрепени в техните усилия да окажат закрила и съдействие на пристигащите от Украйна бежанци.

- Как се справя със ситуацията България?

- Ние приветстваме усилията на правителството да поддържа границите отворени за бежанците от Украйна. България беше една от първите държави в ЕС, които предложиха временна закрила, като правителството реагира бързо и успя да предостави места за настаняване и други услуги на бежанците.

Българският народ вече показа своята силна подкрепа и ние се надяваме, че тази солидарност ще продължи. ВКБООН работи в близко сътрудничество с българските власти на всички равнища и има готовност да продължи да подкрепя усилията на правителството и останалите заинтересовани лица за намиране на решения и предоставяне на хуманитарна подкрепа, където това е необходимо и възможно.

Ние приветстваме усилията, които България полага да подпомага на бежанците, като съдейства за това да намерят препитание и да се включат в икономическия живот на страната. В момента над 7 200 бежанци са намерили работа в България с помощта на Агенцията по заетостта. Това им позволява те да посрещат нуждите на своите семейства, да живеят достойно и да са по-устойчиви и способни да определят собственото си бъдеще.

Въпреки че ние напълно разбираме желанието на много бежанци да се върнат обратно в своите домове и при своите семейства, за много от тях това може да не е възможно, поне в близко бъдеще. Затова ние подкрепяме средносрочни и дългосрочни решения, с които бежанците могат да станат финансово независими. През юни ние организирахме трудови борси, където над 30 работодатели, предлагащи заетост в много различни сектори - от технологии, търговия и финанси до производство и услуги, се срещнаха с украинските бежанци. Ние търсим начини да установим още повече партньорства с компании, които могат да обучават и наемат бежанци.

ВКБООН одобрява решението на България да предостави първоначално настаняване на над 50 000 бежанци. Ние разбираме решението, което българският Министерски съвет взе, да се удължи текущата схема за настаняване в хотелски бази за около 22 687 души до 30 септември.

Независимо от това, в спешни срокове трябва да бъдат идентифицирани по-устойчиви дългосрочни решения за тяхното настаняване. Важно е бежанците да могат да имат достъп до образователни и здравни услуги, но ако правителството не успее да предложи по-дългосрочно решение с настаняването, те ще продължат да се сблъскват с проблеми. Също така за хората ще бъде по-трудно да намерят подходяща работа.

ВКБООН насърчава българското правителство да изследва възможностите за частно настаняване, което се прилага в други страни от ЕС като дългосрочно решение.

- Какво прави ВКБООН, за да помогне?

- Ние увеличихме мащаба на нашите операции и нашия капацитет в Украйна и съседните държави и заедно с нашите партньори увеличаваме нашата подкрепа, за да подпомагаме и допълваме мерките, които правителствата предприемат в отговор. Например, ние имаме предварително разположени основни предмети от първа необходимост в извънредни ситуации, като матраци, възглавници и кухненско оборудване, включително пелени и зимни дрехи.

ВКБООН също така увеличи мащаба и обхвата на своите дейности по оказване на закрила и мониторинг и заедно с УНИЦЕФ и други партньори, разкрихме 6 Сини точки на територията на страната. Те са разположени в София, Бургас, Русе и Дуранкулак - на българо-румънската граница. Сините точки предоставят безопасни пространства, подкрепа и пренасочване към здравни, правни и образователни услуги, психологическа помощ и други. В тях на едно място се съвместяват изключително важни услуги по оказване на закрила и предоставяне на информация на бежанците, бягащи от конфликта в Украйна, като специално внимание се отделя на децата и тези от тях, които са изложени на голям риск, включително непридружени или отделени от семействата си деца, хора с увреждания, случаи на евентуален трафик на хора, жертви, преживели сексуално насилие или насилие на полова основа, както и бежанци от LGBTIQ+ общността.

Ние също така можем с радост да обявим, че ВКБООН, заедно с нашия партньор – Българския червен кръст, започнахме раздаването на еднократна финансова парична помощ или Cash For Protection („Пари за закрила“) на най-уязвимите бежанци, живеещи в Бургас, където към момента пребивава огромната част от бежанците. Ние търсим начини много скоро да разширим обхвата на тази парична помощ и за уязвимите бежанци, които живеят в София и Варна.

Очакванията ни са програмата Cash for Protection да помогне на приблизително 10 000 от най-уязвимите бежанци, които в момента живеят в България.

Снимката е предоставена от Върховния комисариат на ООН за бежанците в България. На нея: г-н Н. Л. Нарасимха Рао, представител на ВКБООН у нас