На 11 февруари Националният природонаучен музей на БАН и посолството на Азербайджанската република в Република България представиха фотоизложбата „Експедиция в Азербайджан: по стъпките на кавказкия леопард“.

Официалното й откриване стана в присъствието на Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на страната у нас, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, директорът на НПМ на БАН проф. Николай Спасов, посланици, дипломати, журналисти и гости.

Фотоизложбата е резултат от експедиция на учени от Националния природонаучен музей на БАН в Aзербайджан през 2018 г., под ръководството на проф. Николай Спасов. С нея те разказват за наблюденията, проучванията и преживяванията си в тази интересна страна.

Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова специално отбеляза голямото значение на експедицията в проучването на редките и застрашени видове - леопард и ивичеста хиена, както и за събирането на сведения за последните тигри, живели по тези места вероятно до 80-те години на XX век. Тя изтъкна, че Азербайджан има 9 от общо 11 световни климатични зони и благодарение на разнообразните си природни условия притежава фауна от 10-12 хиляди вида. 223 от тях заедно с леопардите са включени в Червената книга на Азербайджан.

Впечатления от експедицията сподели и проф. Николай Спасов, който подчерта, че екипът е успял с помощта на фотокапан да направи две снимки на кавказки леопард – нещо много рядко, и приносът на българските учени ще е важен за проследяване пътя на миграцията на редкия вид.

Фотоизложбата може да бъде разгледана в Националния природонаучен музей на БАН до 15 март.

 Снимки: „Дипломатически спектър“ и НПМ на БАН

Горе, отляво надясно: акад. Юлиан Ревалски, Н. Пр. г-жа Наргиз Гурбанова и проф. Николай Спасов