На 12 декември в София Хотел Балкан г-н Темиртай Избастин, управляващ дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България, даде прием по случай националния празник на страната.

Денят на независимостта, който казахстанският народ отбелязва на 16 декември, уважиха представители на президентството, правителството, министерството на външните работи, народни представители, посланици и дипломати, учени, бизнесмени, казахстанци, живеещи в България, приятели.

В своето приветствено слово към гостите г-н Темиртай Избастин отбеляза, че през 27-те години суверенно развитие на Казахстан, под ръководството на президента Нурсултан Назарбаев, е създадена солидна икономическа основа, осигурена е политическа стабилност, запазени са мирът и разбирателството между всички етноси и вероизповедания. Казахстан е пълноправен и отговорен участник в международните отношения.

Установена е държавната граница, приета е Конституцията и националната валута. Казахстан се отказа от ядреното оръжие, установи приятелски отношения с всички държави и определи стратегическите насоки в развитието си. Страната бе председател на авторитетни международни организации като Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за ислямско сътрудничество и Шанхайската организация за сътрудничество. За Казахстан това е показател за висока оценка и доверие от страна на световната общност.

Между Казахстан и България са установени добри приятелски отношения, а това допринася за по-нататъшното укрепване на двустранното сътрудничество.

Снимка: посолството на Република Казахстан в Република България

На нея: г-н Темиртай Избастин, управляващ дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България и г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи на Република България