Посланици

За високото качество на живота във Финландия най-важните фактори са образованието и равните възможности за всички граждани

Нашето правителство се надява, че игрите в ПьонгЧанг ще допринесат за мира и стабилността в света

Ще подкрепяме България за европейската перспектива на Западните Балкани

Радвам се, че плодотворното сътрудничество във всички области между нашите две държави се разширява